All Articles

Review Article 
Calreticulin (CALR) mutation in myeloproliferative neoplasms (MPNs)
Wenyi Luo, Zhongxin Yu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
16  
Review Article 
Current insights into the diagnosis and treatment of inherited bone marrow failure syndromes in China
Xiaofan Zhu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
15  
Review Article 
Expression and function of P2 receptors in hematopoietic stem and progenitor cells
Wenli Feng, Lina Wang, Guoguang Zheng
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
14  
Case Report 
Philadelphia chromosome-negative acute myeloid leukemia with 11q23/MLL translocation in a patient with chronic myelogenous leukemia
Vanya Jaitly, Wei Wang, Shimin Hu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
13  
Review Article 
Interplay of retinal determination gene network with TGF-β signaling pathway in epithelial-mesenchymal transition
Yu Liu, Deguang Kong, Hua Wu, Xun Yuan, Hanxiao Xu, Cuntai Zhang, Gaosong Wu, Kongming Wu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
12  
Review Article 
Cancer stem cells and exosome signaling
Bethany N. Hannafon, Wei-Qun Ding
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
11  
Review Article 
Mechanisms determining the fate of hematopoietic stem cells
Shouheng Lin, Ruocong Zhao, Yiren Xiao, Peng Li
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
10  
Image Report 
Extensive cholelithiasis over 10 years in a patient with lymphoma
Eugene Lee, Milaim Mustafa, Karen Seiter, Delong Liu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
9  
Review Article 
Targeting of leukemia-initiating cells in acute promyelocytic leukemia
Ugo Testa, Francesco Lo-Coco
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
8  
Research Highlights 
Shp2 regulates leukemic stem cell frequency in MLL-rearranged acute myeloid leukemia
Jie Wu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
7  
Review Article 
Mesenchymal stem cells as delivery vectors for anti-tumor therapy
Zhenzhen Li, Dongmei Fan, Dongsheng Xiong
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
6  
Image Report 
Hemophagocytic lymphohistiocytosis: macrophages engulfing red cells and neutrophils
Ranjita Pallavi, John Nelson, Humayun Islam, Fouzia Shakil, Esther Yoon, Delong Liu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
5  
Review Article 
Clinical relevance between CALR mutation and myeloproliferative neoplasms
Zhiyuan Wu, Chen Zhang, Xiaochao Ma, Ming Guan
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
4  
Review Article 
Megakaryopoiesis and platelet production: insight into hematopoietic stem cell proliferation and differentiation
Tianyu Guo, Xuejun Wang, Yigong Qu, Yu Yin, Tao Jing, Qing Zhang
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
3  
Original Article 
Quantitative analyses of myelofibrosis by determining hydroxyproline
Wanke Zhao, Wan-Ting Tina Ho, Zhizhuang Joe Zhao
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
2  
Image Report 
Franklin’s disease: immunoglobulin heavy chain disease
Akintunde Akinleye, John Nelson, Humayun Islam, Faisal Saeed, Delong Liu
Stem Cell Investigation
  2015,  
2
:
1  
Review Article 
Oncolytic virus as a cancer stem cell killer: progress and challenges
Jingzhen Ding
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
22  
Image Report 
Multiple myeloma with leptomeningeal involvement and positive CSF
Arunabh Sekhri, Pallavi Khattar, Humayun Islam, Delong Liu
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
21  
Review Article 
Targeting cancer stem cells with oncolytic virus
Yin Tong, Wenbin Qian
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
20  
Original Article 
Interleukin 8/KC enhances G-CSF induced hematopoietic stem/ progenitor cell mobilization in Fancg deficient mice
Yan Li, Wen Xing, Yong-Zheng He, Shi Chen, Steven D. Rhodes, Jin Yuan, Yuan Zhou, Jun Shi, Jie Bai, Feng-Kui Zhang, Wei-Ping Yuan, Tao Cheng, Ming-Jiang Xu, Feng-Chun Yang
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
19  
Review Article 
The role of mesenchymal stem/progenitor cells in sarcoma: update and dispute
Jilong Yang, Zhiwu Ren, Xiaoling Du, Mengze Hao, Wenya Zhou
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
18  
Original Article 
Reverse transcriptase and intron number evolution
Kemin Zhou, Alan Kuo, Igor V. Grigoriev
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
17  
Review Article 
Mesenchymal stem cells in pathogenesis of myelodysplastic syndromes
Jingya Wang, Zhijian Xiao
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
16  
Review Article 
Regulatory factors of induced pluripotency: current status
Wei Zhao, Bo Ning, Chen Qian
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
15  
Review Article 
Cancer stem cells as a potential therapeutic target in breast cancer
Mingzhi Zhang, Zhaoming Li, Xudong Zhang, Yu Chang
Stem Cell Investigation
  2014,  
1
:
14